کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

حمله نیروهای رژیم به مالباختگان ورامین

روز چهارشنبه ۱۷ خردادماه،مالباختگان ورامین برای مطالبه اموال خود دست به برگزاری تجمع زدند اما مورد حمله نیروهای امنیتی رژیم قرار گرفتند.

بنابر گزارش‌ها،یکی از اعضای سپاه پاسداران به نام تأسیس شرکت و تأمین درآمد،صدها میلیارد تومان وجه از مردم گرفته است،اما تاکنون هیچ درآمدی به سهامداران پرداخت نکرده است.این درحالی است که مقامات باوجود دریافت اموال مردم و اعتراض آنان هیچ گونه پاسخگویی به مطالبات این مالباختگان نکرده است.