کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

حمله نیروهای انتظامی به منازل شهروندان در فاز دو مشگین شهر

روز دوشنبه 12 تیر ماه ماموران انتظامی و شهرداری با یورش به قصد تخریب اراضی و سرپناه مردم به ساکنان فاز دو مشگین‌شهر یورش برده و با آنها درگیر شده‌اند.

به گفته اهالی ساکنان فاز دو مشگین‌شهر، زمین فاز 2 مشگین شهر دارای اسناد قانونی است اما شهرداری با کمک نیروهای انتظامی و درجهت تخریب منازل ساکنان این شهر به آنها حمله کرده است.گفته می‌شود،ماموران امنیتی رژیم ضمن توهین به زنان و دختران معترض حاضر در محل، اقدام به ضرب و شتم، شکنجه و آزار آنان کردند.