کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

حمله مسلحانه مرگبار در نیجیریه

هیدوت‌ها روز یکشنبه 20 خرداد ماه، به روستای گیدان‌بوکا حمله کردند، ۲۶ تن را کشته و دها نفر از ساکنین آنجا که اکثرا زنان و کودکان بودند را ربودند.

تبهکاران با موتورسیکلت‌هایی که با نام ‌‌‌‌‌«هیدوت» شناخته می‌شوند، روستای گیدان‌بوکا واقع در منطقه کانکارای ایالت کاتسینا را به آتش کشیدند. در میان کشته شدگان،‌ پلیس و مبارزان محلی که با باندها درگیر شده بودند هم وجود دارد.‌ در این درگیری پلیس‌های نگهبان به کمین افتاده و ۲ افسر پلیس و ۲ عضو نیروهای نظارت اجتماعی دولت نیزکشته شده اند.