کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

حمله مرگبار ماموران رژیم به منزلی در جکیگور

در پی محاصره و تیراندازی ماموران رژیم به سمت یک منزل مسکونی در جکیگور از توابع شهرستان راسک در سیستان و بلوچستان، یک مادر باردار و یک کودک شش ساله کشته و سه نفر دیگر بازداشت شدند.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز پنجشنبه دوازدهم مرداد ماه، ماموران مسلح رژیم این منزل مسکونی را محاصره و سپس به سمت آن تیراندازی کردند.بر اثر این تیراندازی‌ها که با سلاح‌های سبک و سنگین انجام شده، قسمت‌هایی از این منزل مسکونی تخریب و یک خودروی سواری در حیاط این منزل منهدم شده است. همچنین یک مادر باردار و یک کودک شش ساله با اصابت مرمی گلوله کشته و سه نفر دیگر از اهالی این منزل هم بازداشت شدند. تاکنون از دلایل یورش ماموران به این منزل مسکونی اطلاعی در دست نیست.

حمله مرگبار ماموران رژیم به منزلی در جکیگور
در پی محاصره و تیراندازی ماموران رژیم به سمت یک منزل مسکونی در جکیگور از توابع شهرستان راسک در سیستان و بلوچستان، یک مادر باردار و یک کودک شش ساله کشته و سه نفر دیگر بازداشت شدند.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز پنجشنبه دوازدهم مرداد ماه، ماموران مسلح رژیم این منزل مسکونی را محاصره و سپس به سمت آن تیراندازی کردند.بر اثر این تیراندازی‌ها که با سلاح‌های سبک و سنگین انجام شده، قسمت‌هایی از این منزل مسکونی تخریب و یک خودروی سواری در حیاط این منزل منهدم شده است. همچنین یک مادر باردار و یک کودک شش ساله با اصابت مرمی گلوله کشته و سه نفر دیگر از اهالی این منزل هم بازداشت شدند. تاکنون از دلایل یورش ماموران به این منزل مسکونی اطلاعی در دست نیست.

حمله مرگبار ماموران رژیم به منزلی در جکیگور
در پی محاصره و تیراندازی ماموران رژیم به سمت یک منزل مسکونی در جکیگور از توابع شهرستان راسک در سیستان و بلوچستان، یک مادر باردار و یک کودک شش ساله کشته و سه نفر دیگر بازداشت شدند.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز پنجشنبه دوازدهم مرداد ماه، ماموران مسلح رژیم این منزل مسکونی را محاصره و سپس به سمت آن تیراندازی کردند.بر اثر این تیراندازی‌ها که با سلاح‌های سبک و سنگین انجام شده، قسمت‌هایی از این منزل مسکونی تخریب و یک خودروی سواری در حیاط این منزل منهدم شده است. همچنین یک مادر باردار و یک کودک شش ساله با اصابت مرمی گلوله کشته و سه نفر دیگر از اهالی این منزل هم بازداشت شدند. تاکنون از دلایل یورش ماموران به این منزل مسکونی اطلاعی در دست نیست.

حمله مرگبار ماموران رژیم به منزلی در جکیگور
در پی محاصره و تیراندازی ماموران رژیم به سمت یک منزل مسکونی در جکیگور از توابع شهرستان راسک در سیستان و بلوچستان، یک مادر باردار و یک کودک شش ساله کشته و سه نفر دیگر بازداشت شدند.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز پنجشنبه دوازدهم مرداد ماه، ماموران مسلح رژیم این منزل مسکونی را محاصره و سپس به سمت آن تیراندازی کردند.بر اثر این تیراندازی‌ها که با سلاح‌های سبک و سنگین انجام شده، قسمت‌هایی از این منزل مسکونی تخریب و یک خودروی سواری در حیاط این منزل منهدم شده است. همچنین یک مادر باردار و یک کودک شش ساله با اصابت مرمی گلوله کشته و سه نفر دیگر از اهالی این منزل هم بازداشت شدند. تاکنون از دلایل یورش ماموران به این منزل مسکونی اطلاعی در دست نیست.