کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

حمله مدیر مدرسه به دانش آموزان

روز سه شنبه 17 آبان ماه، دانش آموزان مدرسه فنی آرمینه مصلی نژاد در شهر ری با سر دادن شعار علیه رژیم اعتراض کردند که این رفتار با حمله مدیر مدرسه به دانش آموزان و زخمی شدن ضند نفر همراه شد.

ویدیو های انتشار یافته در شبکه هاغ اجتماعی، نشان می‌دهد که تعدادی از دانش اموزان این دبیرستان با آمبولانس به بیمارستان منتقل شده اند. گفته شده است هنگامی که دانش آموزان در این دبیرستان شعار داده اند، مدیر مدرسه بعد از تهدید آنها با نیروهای امنیتی تماس گرفته، دانش آموزان را در حیاط جمع کرده و سعی کرده است به زور  از آنها تعهد بگیرد که با مقاومت دانش آموزان مواجه شده است. گفتنی است، مدیر این دبیرستان اقدام به ضرب و شتم چند دانش آموز کرده و یکی از دانش آموزان را از پله‌های مدرسه به پایین پرتاب کرده است. گفتنی است که حداقل دو دستگاه آمبولانس دانش‌آموزان مصدوم را از این دبیرستان به بیمارستان منتقل کرده اند که یکی از آمبولانسها فاقد پلاک بوده است. همچنین از وضعیت و هویت دانش آموزی که از پله ها پرت شده است اطلاعی در دست نیست.

پست های مرتبط این دسته

تجمع کارگران کارخانه کیان تایر

-

اعتصاب کارگران کارخانه فولاد آریا

-

تجمع کارگران شهرداری‌های خوزستان

-

تجمع دانشجویان دانشگاه بهشتی

-

تجمع مرغداران در سالن وزارت جهاد کشاورزی

-

جان باختن پنج سوختبر بلوچ در ایرانشهر

-