کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

حمله ماموران شهرداری به دستفروشان شهر قدس

مامورن شهرداری در شهر قدس -قلعه‌حسن‌خان (استان تهران) روز شنبه 27 اسفند ماه با پاشیدن آب روی دستفروش‌ها و مردم رهگذر، مانع از کاسبی آنها در روزهای نزدیک به سال نو شدند.

از قرار معلوم ماموران شهرداری  به بهانه سد معبر، در آستانه سال نو به دستفروشان شهرقدس تهران یورش برده اند. براساس ویدئوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی مردم و جوانان نیز با دیدن این صحنه به کمک دستفروشان شتافتند. لازم به ذکر است که شمار زیادی از مردم شهرقدس به دلیل تعطیلی کارخانه‌های صنعتی و تولیدی بیکار شده‌ا‌ند و ناچاراً  روی به دستفروشی آورده اند.