کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

حمله ماموران رژیم به منزل 3 شهروند بهائی در رشت و اهواز

نازیلا خانی پور و فرزند او وصال هروی، شهروندان بهائی، روز سه شنبه هشتم خردادماه، توسط ماموران اطلاعات سپاه رژیم در رشت بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به گفته نزدیکان نامبرده، ماموران اطلاعات سپاه بدون ارائه حکم قضایی وارد منزل خانوادگی نازیلا خانی پور شدند و اقدام به تفتیش منزل و ضبط برخی وسایل شخصی آنها از جمله تلفن های همراه کردند. گفتنی است، همزمان وصال هروی، فرزند نامبرده نیز در محل کار خود توسط ماموران مذکور بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، روند حقوقی پرونده و از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام منتسب شده به نازیلا خانی پور و فرزند وی اطلاعی در دست نیست. در خبری دیگر “سپیده رشیدی”، در اهواز، از سوی ماموران اطلاعاتی بازداشت و به مکان نامعلومی منقل شد گفتنی است، منزل خانوادگی وی مورد تفتیش قرار گرفت و برخی از وسایل شخصی وی نیز مانند کامپیوتر و تلفن همراه ضبط شدند.