کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

حمله ماموران رژیم به دست فروشان ملاثانی خوزستان 

روز یکشنبه سیزدهم شهریور ماه، ماموران شهرداری با همکاری ماموران نیروی انتظامی رژیم، به تعدادی از دستفروشان شهر ملاثانی از توابع استان خوزستان یورش بردند.

این در حالیست، شرایط فاجعه‌آمیز اقتصادی و معیشتی که مسئولان حکومتی برای مردم ایران رقم زده‌اند، این هموطنان را از سر ناچاری به روی آوردن به چنین مشاغلی وادار می کند، و با این وجود مکررا توسط ماموران سرکوبگر حکومتی، به بهانه های مختلف مورد اذیت و آزار و ضرب و شتم قرار می‌گیرند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

اعتراض کارگران اخراجی روغن جهان

-

استمرار تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق

-

وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

-

فروش اموال مازاد دولت ایران با مصونیت قضایی

-