کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

حمله طالبان به خانه دانش‌آموزان معترض

بنا به گزارش رسانه های محلی افغانستان، در پی تجمع اعتراضی دانش آموزان به بستن پنج مدرسه بزرگ توسط طالبان، روز دوشنبه ۲۱ شهریور ماه، طالبان به خانه معترضان این تجمع حمله کرده و آنهارا دستگیر و مورد آزارواذیت قرار داده است.

پس از اظهارات نورالله منیر، وزیر معارف طالبان در ارزگان که گفته بود «اگر شما از بازار ارزگان خارج شوید و از مردم بپرسید برایتان مشخص خواهد شد که چند درصد مردم حاضرند دختران  ۱۶ و ۱۷ ساله خود را به مدرسه بفرستند»، جمعی از زنان افغان به خیابان‌ها سرازیر شدند و تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. پس از این تظاهرات، نیروهای طالبان به منزل شماری از دانش‌آموزان معترض حمله کردند و آنان را با خود بردند و تاکنون از سرنوشت زنان دستگیرشده اطلاعی در دست نیست.

پست های مرتبط این دسته

جانباختن شماری از پناهجویان در ایتالیا

-

اعلام حمایت سندیکاها و اتحادیه های کارگری جهان از خیزش مردم ایران

-

ادامه اعتصاب سراسری کارگران و کارمندان در انگلیس

-

اعتراض گسترده به طرح بازنشستگی دولت ماکرون

-

اعتراض گسترده به طرح بازنشستگی دولت فرانسه

-

بازداشت7 عضو یک شبکه جاسوسی ایران توسط  جمهوری آذربایجان

-