کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

 حمله شبانه به خوابگاه دانشگاه نوشیروانی بابل

حمله شبانه به خوابگاه دانشگاه نوشیروانی بابل2

نیروهای لباس شخصی ساعت ۳ بامداد یکشنبه به خوابگاه‌ دانشگاه نوشیروانی بابل حمله کردند.

براساس این خبر، نیروهای لباس شخصی، شیشه‌های این خوابگاه دانشجویی را با سنگ هدف حمله قرار دادند. گفته می شود دانشجویان خوابگاه امینیان دانشگاه نوشیروانی، پس از حادثه حمله به خوابگاه، به سرپرستی این خوابگاه مراجعه کرده و سرپرستی خوابگاه در گزارش خود به پلیس، اتفاق رخ داده را تنها «سوتفاهم» خوانده است.شوراهای صنفی دانشجویان کشور در رابطه با حمله‌های مداوم لباس شخصی‌ها به دانشگاه نوشیروانی تاکید کرد که «نیروهای انتظامی نیز تلاشی در جهت محافظت دانشجویان نداشته‌اند.»