کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

حمله به کارگران معترض اخراجی گروه ملی فولاد

حمله به کارگران معترض اخراجی گروه ملی فولاد

عوامل حراست شرکت گروه ملی صنعتی فولاد، روز شنبه 18 فروردین ماه، به کارگران اخراجی متحصن مقابل یکی از ورودی های شرکت حمله کردند.

شماری از کارگران گروه ملی که در جریان اعتراضات اخیر از ابتدای سال از کار اخراج شده اند، برای پیگیری بازگشت به کار خود و به نشانه اعتراض به احکام اخراج، قصد برپایی چادر و تحصن مقابل شرکت را داشتند که با حمله و هجوم ماموران حراستی روبرو شدند. حمله نیروهای حراست رژیم به کارگران اخراجی که برای احقاق حق خود مقابل شرکت تحصن کرده بودند، مسبوق به سابقه است، و تاکنون چندین بار با حمله به کارگران سعی در متفرق کردن آنان داشته اند.