کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

حمله به مراسم خاکسپاری عرفان خزایی

روز دوشنبه 9آبان ماه، مأموران به مراسم خاکسپاری عرفان خزایی جوان ۳۰ ساله‌ای که اول مهرماه در شهریار با شلیک مستقیم گلوله های سرکوبگران رژیم جانباخت، حمله‌ور شدند.

بنا به گزارشات منتشر شده، جمع کثیری از مردم که برای برگذاری مراسم خاکسپاری عرفان خزایی تجمع کرده بودند با حمله نیرو های سرکوبگر رژیم مواجه شدند، اما این حمله را با شعار های سیاسی و اعتراض علیه نیروهای جمهوری اسلامی و دولت پاسخ دادند و مراسم را تبدیل به تجمعی اعتراضی علیه رژیم کردند.

پست های مرتبط این دسته

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

انتشار بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان

-

تجمع مالباختگان شرکت مفتاح رهنورد

-

تایید کردن حمله به تاسیسات مهمات‌ سازی در اصفهان

-

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-