کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

حمله به اهداف حزب الله در پنج منطقه مختلف لبنان

روز سه شنبه 1 اسفندماه، هواپیماهای جنگنده اسرائیل از ساعات اولیه بامداد به چندین هدف سازمان حزب الله در خاک لبنان حمله کردند.

طبق گزارشات، این نیروها به دو پایگاه پرتاب در مناطق “یارون و مرووحین” و دو زیرساخت در مناطق “الدهیره و یارون” حمله کردند. همچنین دو ساختمان نظامی در مناطق حولا و بلییدا مورد حمله قرار گرفتند. گفتنی است، از خسارت جانی این حملات گزارشی منتشر نشده است.