کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

حمایت36 زن زندانی سیاسی از نرگس محمدی

نامه۳۶ زن هم‌بندی”نرگس محمدی” در حمایت از او در مراسم راهپیمایی مشعل صلح نوبل در نروژ توسط نازنین زاغری خوانده شد.

طبق گزارش نهادهای حقوق بشری زنان زندانی سیاسی در این نامه تاکید کرده‌اند؛ این نامه اجماعی است برای ایستادن در برابر هرگونه استبداد و فاصله گرفتن از دیدگاه‌های مبتنی بر انحصارطلبی، انکار و نفی دیگری. گفتنی است، مراسم راهپیمایی مشعل بخشی از سنت بزرگداشت حقوق بشر و صلح است که در روز جهانی حقوق بشر و همزمان با اهدای جایزه صلح نوبل در مرکز اسلو برگزار شد.

در مراسم امسال که با سازماندهی شورای ملی صلح نروژ و در همکاری با پنج سازمان جامعه مدنی این کشور از جمله انجمن قلم و امنستی برگزار شده بود، نازنین زاغری متن کامل پیام۳۶ زن زندانی سیاسی را به زبان انگلیسی خواند.