کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

حمایت 27 نهاد چپ و دموکراتیک از مبارزات و اعتراضات اخیر ایران

 

27 نهاد چپ و دمکراتیک،روز پنج شنبه 29 اردیبهشت با صدور بیانیه ای حمایتخود را از اعتراضات جاری بر علیه گرانی و اعتصاب کارگران در ایران و نیز اعتصاب و خواسته‌های به حق رانندگان و کارگران شرکت واحد اعلام کردند.

این نهادها همچنین خواستار آزادی کلیه دستگیرشدگان و پشتیبانی رسانه ای از مبارزات و اعتراضات مردم ایران در رسانه‌های بین‌المللیشدند.قابل ذکر است، در اعتراضات مردمی که چند روز گذشته درشهرهای مختلف آغاز گردیده است، دستگیریهای بیشماری تا کنون صورت گرفته و چندین نفر به دست نیروهای سرکوبگر رژیم تا کنون کشته و زخمی شده اند.