کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

حمایت کانون وکلای فرانسه از مبارزات مردم ایران

جمعی از اعضاء کانون وکلای فرانسه در پاریس در حمایت از مبارزات مردم ایران اقدام به برگزاری تجمع کردند.

گفته می شود پس از برپایی این تجمع دو و نیم ساعته، چندصد وکیل در یک صف طولانی یک بە یک جلوی یک عکاس حرفەای رفتە و عکس گرفتند و از تمام عکسهای این وکلا یک موزائیک و تابلو-آفیش بزرگ ساختە شد و همراە با عکس ژینا امینی برای همراهی و پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در معرض دید عموم قرار گرفت.