کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

حمایت نماینده آلمان در پارلمان اروپا از مردم بلوچستان

روز جمعه 7 مهرماه،”هانا نیومن”نماینده آلمان در پارلمان اروپا در آستانه سالگرد جمعه خونین زاهدان ،از مردم بلوچ در زاهدان حمایت کرد.

هانا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با وجود اختلال اینترنت، گزارش های بسیاری از خشونت های نظامی گسترده سپاه پاسداران در زاهدان و نقاط دیگر ایران در اولین سالگرد جمعه خونین دریافت کرده است.همچنین این نماینده آلمان در پارلمان اروپا طی سخنرانی خواستار رسیدگی جامعه جهانی و حقوق بشر به سرکوب ها و کشتارهای جمعی در سالگرد جمعه خونین زاهدان شد.