کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

حمایت مردم روژآوا از مقاومت در شهر وان

9 1 8

در شهرهای مختلف اداره خودگردان شمال و شرق سوریه-روژآوا، روز چهارشنبه ۱۵ فروردین ماه، مردم برای حمایت از مقاومت مردم وان در برابر کودتای سیاسی دولت ترکیه علیه دَم پارتی، به خیابان‌ها آمدند.

مردم روژآوا در این تظاهرات با شعارهای «مقاومت زندگیست» و «زنده‌باد مقاومت وان» همبستگی خود با معترضان در شهرهای شمال کوردستان را نشان دادند. اعتراضات در شهرهای شمال کوردستان پس از رد صلاحیت عبدالله زیدان، کاندید حزب دَم پارتی برای شهرداری کلانشهر وان از سوی دادگاهی در ترکیه و حکم به برنده شدن نامزد آک‌پارتی، از دیروز شروع شده و همچنان ادامه دارد.