کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

حمایت مجدد خامنه‌ای از حجاب اجباری

هم‌زمان با حمایت مجدد علی خامنه‌ای از حجاب اجباری برخی رسانه‌های حکومتی ویدیویی از اعترافات اجباری یک زن با هویت نامشخص را منتشر کردند.

بیش از یک هفته پس از بازداشت “سپیده رشنو” زنی که در یک اتوبوس در واکنش به تذکر حجاب اجباری مقاومت کرده و از این برخورد فیلم گرفته بود، برخی رسانه‌های حکومتی در ایران فیلم اعترافات اجباری یک زن را منتشر کردند و مدعی شدند زن حاضر در کلیپ سپیده رشنو است. اما کاربران شبکه های اجتماعی و برخی خبرگزاریها می گویند زنی که در این کلیپ ویدیویی مجبور به اعتراف اجباری شده سپیده رشنو نیست. انتشار این ویدیو در حالی است که روز چهارشنبه علی خامنه‌ای  نیز از حجاب اجباری حمایت کرد. گفتنی است این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با پخش اعترافات اجباری از بازداشت‌شدگان، آنان را به شهادت دادن علیه خود و تایید مواضع حکومت وادار کند. جمهوری اسلامی این شیوه را از ابتدای استقرار خود در ایران در پیش گرفته است.