کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

حمایت فرهنگیان از “سلیمان عبدی” معلم اهل سقز

روز چهارشنبه ۹ فروردین ماه،جمعی از فرهنگیان شهرهای سقز، سنندج، مریوان و بوشهر در منزل “سلیمان عبدی” عضو رسمی انجمن صنفی معلمان کردستان برای پیگیری وضعیت وی حضور یافتند.

سلیمان عبدی در ٢٨ اسفند،با یورش نیروهای امنیتی بدون‌ ارائه حکم قضایی بازداشت و بە ادارەی اطلاعات سنندج انتقال داده شد. انجمن صنفی فرهنگیان کردستان در محکومیت تداوم بازداشت این فعال صنفی خوشنام طی بیانیه ای حمایت خویش را از این فعال صنفی اعلام کردند و مراتب نارضایتی خود را از ادامەی عملکردهای غیرقانونی نهادهای امنیتی ابراز داشتند.