کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

حمایت شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان از دانشجویان دانشگاه هنر

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران روز یکشنبه 4 تیرماه در بیانیە ای از دانشجویان دانشگاە هنر حمایت کرد.

در این بیانیە آمدە است: حاکمیت در تمامی این سال‌ها به ‌بهانه حفظ امنیت تلاش نموده با پدیده “زیردست‌سازی” هر نهاد و جریان اجتماعی خارج از گفتمان و ایدئولوژی خود را از هویت تهی کند تا بتواند در سیطره و کنترل خویش نگه دارد.همچنین این بیانیە افزوده که اتفاق اخیر در دانشگاه هنر بار دیگر نشان داد که حاکمیت نمی‌خواهد جبهه‌ خود را در تقابل با مردم عوض کند و از آن سو دانشجویان هم با علم به نقش خویش در جامعه به‌عنوان‌ پرچمداران خیزش تحول‌ خواهی دست از مطالبات خود نمی‌کشند.طبق این بیانیە: شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکوم نمودن رفتار غیر مسئولانه و حرکت متحجرانه گروهی که نه درک درستی از فرهنگ دارند و نه هنر را به مثابه فرهنگ می‌بینند، به‌حمایت از دانشجویان دانشگاه هنر اعلام می‌دارد هر نوع اهرم فشار بر نهادهای دانشگاهی و دانشجویان پیشرو، نتیجه‌ای جز تزلزل در پایه های حاکمیت نخواهد داشت و این را می‌توان به ‌وضوح از بیانیه قاطع دانشجویان این دانشگاه دریافت.