کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

حمایت سندیکای کارکنان حمل‌ونقل آلمان از کارگران و فعالان زندانی در ایران

سندیکای کارکنان راه‌آهن و حمل‌و‌نقل آلمان در پیامی از خواسته‌های طومار اعتراضی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان خطاب به هیأت‌های نمایندگان شرکت‌کننده در سازمان جهانی کار حمایت کرد و خواستار آزادی فوری فعالان کارگری و صنفی و حامیان آنها از زندان‌های جمهوری اسلامی شد.
سندیکای کارکنان راه‌آهن و حمل‌و‌نقل آلمان در بیانیه حمایتی که به امضای معاون رئیس هیأت مدیره آن رسیده است، می‌نویسد: ما خواهان آزادی فوری رانندگان شرکت واحد و همه‌ی دیگر فعالان سندیکایی، احترام به حقِ آزادی ایجاد تشکل‌های کارگری و برگزاری تجمع، و اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی ایران از هیأت مدیره سازمان جهانی کار در صورت ادامه نقض مقاوله‌نامه‌های این سازمان توسط رژیم ایران هستیم. گفتنی است، سندیکای راه‌آهن و حمل‌و‌نقل آلمان بیش از ۲۰۴ هزار عضو دارد.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تجمع سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی

komalah

تجمع اعتراضی تراکتورداران دزفول

komalah

اعتراض کارکنان بیمارستان پاستور مشهد

komalah

هشدار فعالان مدنی درباره شیوع گسترده سل در زندان زنان قرچک

komalah

هک سامانه‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی رژیم

komalah

تجمع اعتراضی کارگران معدن کرومیت آسمینون

komalah