کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

حمایت دانشگاهیان و پژوهشگران سرتاسر جهان از اعتراضات ایران

حدود هزار پژوهشگر و دانشگاهی از سرتاسر جهان خواهان پایان یافتن «خشونت دولتی سیستماتیک علیه زنان در ایران» شدند و گفتند که مردم ایران به دنبال «تغییر بنیادین» هستند.

حدود یک هزار تن از پژوهشگران و دانشگاهیان خارجی همراه با همتایان ایرانی‌شان تا کنون این بیانیه را که سه‌شنبه ۵ مهر علنی شد،‌ امضا کرده اند. در این بیانیه آمده است: در حالی‌که این کلمات را می‌نویسیم، شهرهای ایران در آتش و التهاب‌اند. اعتراض‌های بزرگ در هر گوشه‌و‌کنار ایران ادامه دارند. معترضان در شعارهایشان خواهان تغییر بنیادین و پایان چهار دهه حکمرانی دین‌سالارانه و بی‌رحم در کشورشان هستند. نویسندگان بیانیه خواهان پایان یافتن «خشونت دولتی سیستماتیک علیه زنان در ایران» هستند. آنها بیانیه خود را چنین پایان می‌دهند: “ما به مبارزه مردم در ایران برای عدالت و آزادی متعهدیم.”