کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

حمایت دانش‌آموزان از تحریم انتخابات در سنندج

همزمان با نزدیک‌ شدن بە برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در ایران،روز جمعه 4 اسفندماه شماری از دانش آموزان مدارس مختلف در سنندج از “تحریم” این انتخابات خبر دادەاند.

تصاویر منتشر شدە در شبکه های اجتماعی نشان می‌دهد کە دختران و پسران دانش‌آموز در سنندج با پخش تراکت هایی با مضمون “نه به انتخابات” از تحریم انتخابات حمایت می‌کند.در روزهای گذشتە شماری از کنشگران و فعالان برای‌ یادآوری “جان باختگان و زخمی‌شدگان” خیزش زن، زندگی، آزادی و در حمایت از تحریم انتخابات اقدام بە نصب روبان‌های قرمز در کوچە و خیابان‌های شهرهای مختلف کرده‌اند.همچنین فعالان مدنی و دوستداران کومله و حزب کمونیست ایران در بیانیەهای جداگانه و اقدامات آزادیخواهانه از مردم خواستەاند کە با عدم حضور در کنار صندوق رای این نمایش انتخاباتی رژیم را تحریم کنند.