کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

حمایت تشکل‌های کارگری از فراخوان اعتصاب سراسری بزرگ آرژانتینی‌ها

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری روز یکشنبه 1 بهمن ماه در بیانیه‌ای،حمایت خود را از حق اعتراض کارگران آرژانتین علیه سیاست‌های اقتصادی دولت افراطی آرژانتین ابراز کرد.

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری از وابستگان خود در آرژانتین خواست تا از فراخوان کارمندان و کارگران این کشور برای اعتصاب عمومی بزرگ در روز پنجشنبه آینده در مخالفت با اقدامات دولت راست افراطی حاکم حمایت کنند.سه اتحادیه بزرگ که شامل اتحادیه‌های کارمندان،کارگران و بازنشستگان آرژانتین است،متحد شدند تا در برابر تهدید جدی علیه حقوق اساسی کارگران و آزادی‌های مدنی توسط دولت نئولیبرال خاویر میلی مقاومت کنند.شایان ذکر است که خاویر میلی با تدوین قانونی به نام دستورالعمل بولریچ یا اصطلاحاً «پروتکل بولریچ» به دنبال جرم انگاری انواع اعتراضات خیابانی‌ است که توسط اتحادیه‌ها و تشکل‌های مدنی و صنفی سازمان می‌یابد.در مقابل،کارگران،کارمندان و بازنشستگان این کشور تلاش دارند تا از این حقوق و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی آرژانتین دفاع کنند.