کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

حمایت ایرانیان ساکن اروپا از اعتراضات ضد دولتی در ایران

 

روز دوشنبه 2 آبان ماه هزاران نفر از ایرانیان ساکن اروپا با به خیابان ها امدند و برپایی تجمع، از اعتراضات مردم ایران حمایت کردند.

بنا به گزارشات منتشر شده در شبکه های اجتماعی، ایرانیان ساکن کشور های سوئد، آلمان، انگلیس، فنلاند، همزمان با ادامه اعتراضات در شهرهای مختلف،  با خیزش سراسری مردم ایران اعلام همبستگی کرده و در حمایت از معترضان و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. در برخی از این آکسیونها، تجمع کنندگان با برتن کردن کفن و خونی کردن بدن خود قتل عام این روز های جمهوری اسلامی را محکوم و خواستار حمایت مردم دنیا از مردم ایران علیه ظلم رژیم شدند.