کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

حمایت ایرانیان خارج از کشور از اعتراضات مردمی

روز شنبه 15 آبان ماه،  ایرانیان ساکن فرانسه، آمریکا، آلمان، به منظور محکوم کردن سرکوب معترضان ایرانی به خیابان ها امدند.

بنا به گزارشات، ایرانیان ساکن شهر های  پاریس فرانسه و ماینس آلمان،  علیه سرکوب معترضان ایرانی توسط رژیم شعار سر دادند. گفتنی است که در آمریکا در شهر واشنگتن دیسی، مردم با خواندن سرود و سر دادن شعار حمایت خودرا نسبت به مردم ایران اعلام کردند.