کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

حمایت ایرانیان خارج از کشور از اعتراضات مردمی

حمایت ایرانیان خارج از کشور از اعتراضات مردمی 2

روز شنبه 15 آبان ماه،  ایرانیان ساکن فرانسه، آمریکا، آلمان، به منظور محکوم کردن سرکوب معترضان ایرانی به خیابان ها امدند.

بنا به گزارشات، ایرانیان ساکن شهر های  پاریس فرانسه و ماینس آلمان،  علیه سرکوب معترضان ایرانی توسط رژیم شعار سر دادند. گفتنی است که در آمریکا در شهر واشنگتن دیسی، مردم با خواندن سرود و سر دادن شعار حمایت خودرا نسبت به مردم ایران اعلام کردند.