کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

حمایت از زندانیان سیاسی و اعتصابات معلمان و کارگران ایران در هانوفر

برپایه گزارش دریافتی روز شنبه ۴ تیر ماه، تجمعی اعتراضی در حمایت از زندانیان سیاسی و اعتصابات معلمین و کارگران ایران در شهر هانوفر آلمان برگزار گردید.

شرکت کنندگان در این آکسیون که با همکاری کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر و جمعی از اعضا حزب کمونیست ایران و فعالین کومه له و همچنین فعالین چپ و کمونیست برگزار گردید، با در دست داشتن پلاکارد وسردادن شعارهای اعتراضی ضمن محکوم کردن بازداشت فعالین کارگری و معلمان، خواستار آزادی بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و معلمان دربند شدند. گفتنی است در این تجمع  شماری از اعضای حزب کمونیست ایران و جمعی از فعالین کومه له نیز شرکت کرده و همبستگی خود را با مردم ایران اعلام کردند.

پست های مرتبط این دسته

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری هویزه

komalah

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان

komalah

تجمع مردم شهرکرد در اعتراض به بی آبی

komalah

تداوم تجمع کامیون داران سیریک برای چهارمین روز متوالی

komalah

تجمع اعتراضی کلزا کاران بهبهان 

komalah

هجوم مرگبار عقرب‌ها به روستاهای هرمزگان

komalah