کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

حمایت از بازداشت‌شدگان روز کارگر و هفت‌تپه مقابل زندان اوین

روز چهارشنبه ٩مرداد ماه، در ادامه پشتیبانی فعالین کارگری و مبارزین مدنی شماری از خانواده‌ها و دوستان بازداشت شدگان‌ هفت‌تپه و روز جهانی کارگر مقابل زندان اوین دست به تجمع زدند.

در این تجمع علاوه بر خانواده و دوستان بازداشت شدگان، شماری از اعضای کانون نویسندگان ایران، گروهی از معلمان و فعالین کارگری، برای حمایت از امیرحسین‌ محمدی‌فرد  و اعلام همبستگی با زندانیان هفت‌تپه و بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر، حضور داشتند. تجمع کنندگان به دادگاهی شدن “اسماعیل بخشی، امیر حسین محمدی فرد، ساناز الهیاری، سپیده قلیان ، علی نجاتی و عسل محمدی و همچنین بازداشت شدگان روز جهانی کارگر ندا ناجی، عاطفه رنگریز و آنیشا اسدالهی” و اتهامات بی پایه ایی که به آنها وارد شده اعتراض کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط آنان شدند.