کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

حمایت از اعتراضات مردمی ایران از سوی پناهندگان ایرانی در ترکیه

برپایه گزارش دریافتی روز یکشنبه 10 مهر ماه  جمعی از پناهندگان ترکیه در شهر “کوتاهیا” با برپایی تجمع در میدان اصلی شهر از اعتراضات و خیزش مردم ایران حمایت کردند.

در جریان این تجمع ابتدا یک دقیقه سکوت به یاد تمامی جانباختگان راه آزادی بخصوص جانباختگان اعتراضت اخیر در شهرهای مختلف ایران اعلام گردید. سپس توسط یکی از حاضرین بیانیه ایی در خصوص محکومیت کشتار معترضان و لزوم تداوم اعتراضات قرائت گردید. این تجمع با سردادن شعار “زن، زندگی، آزادی” بعد از چند ساعت پایان یافت.