کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

حمایت اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا از فعالان زندانی در ایران

اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا با انتشار نامه سرگشاده ای خواستار الغای بدون قید و شرط کلیه اتهامات علیه فعالین زندانی تشکل های کارگری، مدافعان حقوق انسانی و معترضانی که با نقض آشکار قوانین بین المللی بازداشت شده اند، شد.

در بخشی از این نامه آمده است: اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا به شدت نگران تداوم بازداشت فعالان کارگری، معلمان، مدافعان حقوق مدنی و زنان در ایران است و سرکوب وحشیانه معترضان و اعدام زندانیان سیاسی در ماه های اخیر را به شدت محکوم می کند. همچنین آمده است اعضاء این اتحادیه خواستار لغو بی قید و شرط کلیه اتهامات علیه فعالین زندانی تشکل های کارگری، مدافعان حقوق انسانی و معترضانی که با نقض آشکار قوانین بین المللی بازداشت شده اند، رعایت و احترام به حقوق کارگران برای سازماندهی، آزادی تشکل، و آزادی بیان، از جمله حق تجمع مسالمت آمیز بدون ترس از مداخله حکومتی، تصویب و اجرای کامل قطعنامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار و احترام کامل به اعلامیه جهانی حقوق بشر به ویژه به ماده ۲۳، توقف اعدام معترضان بازداشتی و زندانیان سیاسی می باشند.