کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

حقوق کارگران شهرداری اهواز در جیب طلبه‌ها

به گفته منابع آگه، حقوق ۴ میلیون تومانی کارگران شهرداری اهواز و کوت عبدالله، به بهانه نبود بودجه، ماه‌هاست که عقب افتاده، اما در همین زمان، به طلبه‌هایی که به شهرداری فرستاده شده اند، حقوق ۲۵ میلیون تومانی می‌دهند.

گفتنی است، کارگران شهرداری اهواز و دیگر شهرستان‌های خوزستان ماه‌ها است که دستمزدهای عقب‌افتاده دارند و به آنها پرداخت نشده است، اما طلبه‌های استخدام شده در این شهرداری ها که هیچ مدرک تخصصی و کار عمرانی برای شهرداری و شهروندان انجام نمی‌دهند، حقوق بیش از ۶ برابر کارگران گرفته و به موقع دریافت می‌کنند.

پست های مرتبط این دسته

 تجمع سراسری کارکنان رسمی صنعت نفت و گاز

-

تجمع اعتراضی کارگران شرکت شکلات سازی فرمند کرج

-

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی شوش

-

تجمع اعتراضی مالباختگان کریپتولند مقابل دادسرای جرائم اقتصادی

-

تجمع اعتراضی مالکان صنایع فعال در شهرک صنعتی پرند

-

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز

-