کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

حضور نیروهای نظامی در سطح شهر زاهدان

بعد ازظهر روز چهارشنبه 5 مهرماه،همزمان با فراخوان‌ها منتشر شده برای اعتراض و اعتصاب در روز های جمعه و شنبه، ۷ و ۸ مهرماه همزمان جمعه خونین زاهدان در ساذ 1041، نیروهای نظامی و امنیتی بصورت گسترده در سطح این شهر در حال گشت زنی هستند.

با نزدیک شدن به سالگرد جمعه خونین زاهدان و طی روزهای اخیر،مقامات رژیم اقدام به اعزام نیروی سرکوب و تجهیزات نظامی از استانهای همجوار به شهرهای بلوچستان و از جمله زاهدان کرده اند. مبارزان بلوچ اعلام کرده اند که این لشکرکشی ها هیچ تاثیری در عزم و اراده مردم زاهدان ندارد و رژیم در یک سال گذشته بارها از این لشکرکشی ها انجام داده است.