کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

حزب کمونیست کارگری ایران، شایسته هیچگونه اعتمادی نیست و جایی در مرکز همکاری نیروهای چپ و کمونیست ندارد

شنبه – ۱۰ فروردین – ۱۳۹۸ , 30 – 03 – 2019

۱۷مین گردهمایی “کمیته‌ی دیپلماسی مشترک احزاب و سازمانهای کردستانی” ، اخیرا قطعنامه پایانی اجلاس سالانه خود را که در ماه مارس برگزار شده است ، را منتشر نمود. از آنجا که کومه له ( سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) ، در جریان تاسیس این مرکز قرار دارد و در سالهای اخیر در بسیاری از اجلاسهای آن شرکت نموده و بعضا مواضع مشترکی را اتخاذ کرده است، صادر کنندگان بیانیه پایانی بدون توجه به عدم حضور ما در این اجلاس، نام سازمان ما را هم احتمالا با با کپی از بیانیه های قبلی درج کرده بودند. این یک اشکال فنی بیش نبود و سوء تفاهم در یک تماس دوستانه با اداره کنندگان اجلاس بر طرف شد و نام کومه له از متن رسمی انتشار یافته آن برداشته شد. تا اینجای قضیه مشکل به سادگی بر طرف شد و لطمه ای هم به مناسبات دوستانه ما با این نهاد نخواهد زد.

اما آنچه که در این میان غیر عادی بود، عکس العمل هیستریک “کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران” بود. لازم به یادآوری است که اگرچه حزب کمونیست کارگری با حزب کمونیست ایران در مقیاس سراسری از وارد شدن در اینگونه مراکز همکاری سرباز می زند، اما قریب به یک سالی است که کمیته کردستان این حزب با کومه له در یک مرکزی که در خدمت همگرائی نیروهای چپ و کمونیست کردن کردستان فعالیت می کند ، قرار دارد. کمیته کردستان این حزب گوئی به دنبال فرصتی می گشت تا این باریکه راهی هم که این حزب را به نیروهای چپ و کمونیست وصل می کرد، قطع کند و ناسیونالیستها و شونیستها همجوارش را از نگرانی در بیاورد، شتابزده در مورد قطعنامه “کمیته دیپلماسی… ” اطلاعیه ای صادر نمود، که یکی از نمونه های شناخته شده در فرهنگ سیاسی این حزب است. آنها می توانستند، قبل از صدور این بیانیه مانند رفقای حزب کمونیست کارگری ( حکمتیست) با ما تماس بگیرند و با توجه به ارتباطاهائی که داشتیم، چند و چون مسئله را سوال کنند تا سوء تفاهمی اگر هست برطرف شود. اما آنها چنین نکردند و با لحن و زبانی که هیچ تناسبی با نیروئی که تا دیروز در پانل ها و سمنیارهای مشترک با آن در مورد همکاری صحبت می کرد ندارد، کومه له مورد حمله قرار داد. ما البته با سوابق این حزب و رگه های قوی ناسیونالیستی و شونیستی موجود در آن آشنا بودیم، اما از آنجا که تاریخ مشترکی داشتیم و نام کمونیست هم بر خود نهاده اند، امیدوار بودیم در چهارچوب وسیعتری تحت تاثیر قرار بگیرند و در کادر نیروهای چپ و کمونیست جائی برای خود بیابند. اما عکس العمل شتابزده اخیر آنها نشان داد که متاسفانه شایسته هیچگونه اعتمادی نیستند. ما امیدواریم در اولین نشست نیروهای چپ و کمونیست کردستان رسما به همکاری با این جریان خاتمه داده شود.

دبیرخانه کمیته مرکزی کومه له

( سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)

‏29‏/03‏/2019