کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

جیره خوارانی که برای نمایش انتخاباتی بازار گرمی می کنند،فردا شرمسار مردم کردستان خواهند بود

کمتر از یک هفته به برگزاری مضحکه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگانباقی مانده است. قرار است که روز جمعه ۱۱ اسفند، این نمایش مسخره که بدون شک یکی از بی رونق ترین « انتخابات» های همه عمر جمهوری اسلامی خواهد بود، بار دیگر بر روی صحنه بیاید. از هم اکنون بی اعتنائی مردم به این انتخابات فرمایشی مانند روز روشن است. مردم  ایران حداقل در خیزشهای انقلابی دیماه ۹۶، آبان ۹۸ و سرانجام در خیزش سرنوشت ساز زن ، زندگی، آزادی ، نه قاطع خود را به رژیم بگوش رسانده اند.واقعیت این است که مدتهاست جامعه ایران از حکومت اسلامی عبور کرده است. و در خیزش انقلابی زن ، زندگی ، آزادی»،تصویر روشنی هم از آنچه باید جای این رژیم فاسد و مرتجع را بگیرد به جهانیان نشان داده است.

همزمان با شروع تبلیغات انتخاباتی رژیم گروههای مختلف مردم معترض در عرصەهای مختلف اجتماعی، بازنشستگان، کارگران، معلمان، دانشجویان، مالباختگان و غیره در هر اعتراض خود، شعار «ما رای نمیدهیم» سر می دهند. موضع مردم معترض در این صحنه ها نه فقط تحریم انتخابات بلکه تقبیح شرکت در این نمایش مسخره است.

جمهوری اسلامی زیر فشارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نه راه پیش دارد و نه راه پس. فساد سرتاپای رژیم را فراگرفته است و هر روز پرونده جدیدی در این رابطه رو می شود.گرانی ، تورم و بی ارزشی پول ملی،به مرزهای غیر قابل تحملی رسیده است.نتیجۀ تحمیل این حد از فقر و فلاکت، انباشته شدن پتانسیل عمیق انفجاری در زیرپوست جامعه است.آنچه که امروز در جریان جنبش انقلابی «ژینا» شاهد آن هستیم بخش کوچکی از خشمی است که فوران کرده است. سران رژیم پتانسیل انفجاری و نفرت و انزجار میلیونها تن از مردم محروم و ستمدیده را میشناسند و در برابر آن راهی جز تشدید خفقان و سرکوب در پیش نگرفته اند. اما جامعه ایران  طی یک سال و نیمی که از برپائی انقلاب ژینا  می گذرد، نشان داده است که حربه سرکوب کارآئی گذشته را ندارد و رژیم نتوانسته است جامعه را مرعوب کند و از اعتراض و مبارزه حق طلبانه باز بدارد. اعتراضات کارگران، بازنشستگان، مالباختگان،در عرصه خیابانها در جریان است. در چنین شرایطی است که رژیم به پای برگزاری نمایش انتخاباتی می رود. سران رژیم به خوبی می دانند که این بار اکثریت قاطع مردم به پایصندوقهایراینمی روند. و از اینرو نگرانی آنها در جای دیگری است. درواقع آنچه اکنون سران رژیم را به شدت نگران و دچار کابوس مرگ کرده است ،بروز خیزشهای توده‌ای ملیونی در روزها و ماههای آتی است.

مردم کردستان آنچنان که ۴۴ سال قبل رفراندم فریبکارانه: «حکومت اسلامی نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم»، خمینی را یکپارچه بایکوت کردند و سالهای بعد در بسیاری از صحنه های دیگر آنرا تکرار کردند، امروز قاطعانه تر از گذشته ارزشی برای این نمایش انتخاباتی هم قائل نخواهند بود. این بار نیز با ظاهر نشدن در پای صندوقهای رأی و تحریم گسترده آن، یکبار دیگر به این رژیم کشتار و جنایت، رژیم مسبب فقر و گرسنگی و بیکاری،رژیم گسترش اعتیاد و تن فروشی، رژیم دزدی و فساد و اختلاسها، «نه»  محکم خواهند گفت. مردم کردستان با نرفتن به پای صندوق رای، ۱۱ اسفند را به صحنه پرشور دیگری از جنبش انقلابی کردستان تبدیل خواهند کرد.گروهها و کسانی که در کنار عوامل جیره خوار و سرسپرده رژیم به بازار گرمی برای این مضحکه انتخاباتی جمهوری اسلامی می پردازند و یا به پای صندوقهای رِأی می‌روند، بدون شک فردا شرمسار اکثریت مردم کردستان خواهند بود.