کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

جو امنیتی و پرواز بالگردها در شهرهای کردنشین

بە گفتە شاهدان عینی یک روز پس از سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی، جو شدید امنیتی در شهرهای کردنشین کماکان ادامە دارد.
به گفته شاهدان عینی: «جو شدید امنیتی کماکان ادامە دارد،در تمامی میادین و خیابان‌های شهر نیروهای سرکوب مستقر هستند. در خیابان ماموستا هژار، کە منزل شخصی امجد امینی در آن قرار دارد، هر پنجاه متر یک گروه از نیروهای نظامی در آمادە‌باش هستند. همچنین درشهر مهاباد نیروهای نظامی نە تنها در تمامی خیابان‌ها و میادین مستقر شدەاند، بلکە نیروهای ویژه بر تمامی تپه‌های مشرف بر شهر سنگر گرفتەاند و شهر عملا در محاصرە است. در تمامی ورودی‌های شهر ایست‌وبازرسی موقت دایر شدە و هر چند دقیقه یک‌بار حرکت یگان‌های موتوری یا خودروهای زرهی در سطح شهر دیده می‌شود. در سنندج نیز، ضمن تائید ادامە وضعیت امنیتی، تمامی سطح شهر پر از نیروهای نظامی است و هلیکوپترهای رژیم مدام بر آسمان شهر در حال چرخ زدن هستند.