کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

جوابیە کمیتە رهبری کومەلە ، بە نامە کمیتە اجرایی حزب کمونیست ایران

 

به رفقای کمیته اجرایی حزب کمونیست ایران
با سلام
نامه مورخ ۱۸ دیماه ۱۴۰۰ شما را دریافت کردیم. در این رابطه توجه تان را به نکات زیر جلب میکنیم:
۱ـ برگزاری کنگره ۱۸ کومه له تصمیمی ابتدا به ساکن نبود. این موضوع در جلسات متعدد کمیته مرکزی کومه له مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در چندین جلسه با اعضا به بحث گذاشته شده است و همچنین در پیام های مکرر به اطلاع شما هم رسیده است. ما بارها گفته بودیم یکی از راه های موثر برای گذر از بحران موجود برگزاری کنگره های حزبی است. تا در این مجامع موارد مورد اختلافات به بحث و نهایتا به تصمیم جمعی واگذار گردد. اما متاسفانه به دلایلی که بارها توضیح داده ایم شما، علیرغم ضرورت برگزاری کنگره حزب کمونیست و علیرغم درخواست مکرر ما و اکثریت قاطع اعضای حزب و علیرغم گذشت بیش از چهار سال از موعد قانونی و اساسنامه ای آن، از برگزاری این کنگره تا کنون سرباز زده اید. در چنین شرایطی ضمن ضرورت جدی سیاسی آن، تصمیم به برگزاری کنگره ۱۸ کومه له را تلاشی میدانیم که میتواند به سهم خود ما را برای گذر از وضعیت نامطلوب کنونی درون حزبی کمک کند.
۲ ـ از دیگر سو تصمیم به برگزاری کنگره از طرف کمیته مرکزی کومه له، تصمیمی منطبق با اساسنامه حزب است، که طبق آن این اختیار را به کمیته مرکزی کومه له می دهد که کنگره های خود را برگزار کند. علاوه بر این، از نظر ما برگزاری کنگره کومه له، و همچنین کنگره حزب، بخشی از حقوق اعضای حزب است تا از طریق آن مستقیما در تعیین سیاست و جهتگیری های حزب و کومه له سهیم باشند و رهبری را نیز انتخاب کنند. کنگره کومه له، ضمنا تلاشی است برای فرعی کردن مجادلات سیاسی تا کنونی که متاسفانه مسیر نامطلوبی را طی کرده است. این کنگره براساس مجموعه ای از ضرورت های سیاسی و اساسنامه ای برگزار می شود. می توان به دلیل اختلافات موجود این ضرورتها را نادیده گرفته و برگزاری کنگره را به زمانی نا معلومی موکول کرد. کمیته مرکزی کومه له برگزاری کنگره ۱۸ خود را از جمله اقدامات مهمی برای گذر از دوره ای می داند که حزب را ( تحت رهبری شما) تقریبا زمین گیر کرده است.
۳ـ مطابق با موازین صریح و روشن اساسنامه حزب، کمیته مرکزی کومه له که مسئول برگزاری کنگره کومه له است. میتواند از دیگر تشکیلات های حزبی رفقایی را به عنوان ناظر به کنگره خود دعوت کند. اساسنامه این کمیته را موظف به دعوت از تشکیلات های دیگر حزب نکرده است. اما عمدتا به این دلیل که تعداد زیادی از رفقایی که در دوره های گذشته در تشکیلات کومه له فعال بوده اند و اکنون عمدتا در خارج از کشور حضور دارند، کمیته مرکزی کومه له از سالها بیش مطابق یک روال از تشکیلات خارج کشور حزب نیز تعدادی از رفقا را به کنگره کومه له دعوت کرده است. اما برای اینکه این دعوت اختیاری نباشد با تعیین سهمیه آنرا ضابطه مند کرده و به انتخاب اعضای حزب در خارج واگذار کرده است.
۴ ـ خودداری از دعوت رفقای عضوی که خود را با شما (کمیته مرکزی حزب کمونیست) تداعی میکنند نیز تصادفی و اختیاری نبوده است. این مورد را نیز ما بارها با شما در میان گذاشتیم و گفته بودیم که اقدام شما برای سازمان دادن تشکیلات موازی با حزب و کومه له غیر اساسنامه ای و غیر مشروع است. تعدادی از رفقای تشکیلات خارج کشور حزب تحت رهبری و هدایت شما به یک تشکیلات موازی شکل داده اند، جلسات مشروع حزبی را بایکوت می کنند. این رفقا از جمله با هدایت شما از شرکت در کنفرانس تشکیلات خارج سرباز زدند، در حالیکه میتوانستند در آن شرکت کنند و به سهم خود در مصوبات این کنفرانس نقش داشته باشند. بدین ترتیب شما و رفقای منتسب به شما که فعالیت خود را در تشکیلات موازی با حزب تعریف کرده اید، عملا از پایبندی به موازین اساسنامه ای سر باز می زنید. در چنین شرایطی کمیته مرکزی کومه له حضور این جمع از رفقا را در کنگره خود جایز نمی داند و بسیار منطقی است که آنها را به کنگره کومه له دعوت نکند. واضح است که نمی توان فعالیت خود را در تشکیلات موازی با حزب، یعنی عملا در یک تشکیلات دیگر، تعریف کرد اما در تشکیلات کردستان همان حزب ادعای سهم داشت.
۵ ـ واقعیت این است که شما انشعاب در حزب را با سازمان دادن تشکیلات موازی عملی کردید. کلمات نمی توانند این واقعیت عیان را بپوشانند. سخنگوهای شما در جلسات تشکیلاتی و در مصاحبه ها و در بیانیه های بارها اعلام کرده بودند که: (انشعاب صورت گرفته است)، به ادبیات مربوط به محادلات تاکنونی ما مراجعه کنید که اتفاقا همواره در نقطه مقابل آن، ما اعلام کرده ایم که از اختلافات موجود نمی توان گرایشاتی را نتیجه گرفت که سر سازگاری با هم نداشته باشند. میگفتیم چنین اقدامی افتراقات را دامن میزند و اشتراکات را فراموش میکند. می گفتیم اختلافات موجود بزرگ نمایی می شود. می گفتیم اختلافات در این سطح جدایی و انشعاب زودرس را توضیح نمی دهد. می گفتیم جامعه کنونی درگیر با رژیم هار جمهوری اسلامی پذیرای چنین تفرقه ای نیست. به این اعتبار می گفتیم انشعاب مشروع نیست و آنرا زیانبار میدانستیم . از راه کارها برای گذر از این بحران می گفتیم و این راه حل ها را بارها با شما در میان گذاشتیم. (از جمله قطعنامه پلنوم نهم کمیته مرکزی کومه له) . اما هیچکدام از موارد بالا از جانب شما مورد توجه قرار نگرفت و مبنای آژیتاسیون شما و دیگر رفقای منتسب با شما در فضای مجازی قرار میگرفت.
۶ ـ در ادامه چنین اقداماتی، سرازیر کردن تعدادی از رفقای منتسب خود به تشکیلات کردستان، بدون هماهنگی و بدون اطلاع ما، آیا شکی برای تکمیل پروژه انشعابی که مدتها قبل در تدارک آن و تحمیل آن به کومه له بودید باقی میگذارد؟ البته ما حق انتخاب سیاسی را برای شما به رسمیت میشناسیم، که در اولین ملاقات رفیق مسئول دبیرخانه ما با شما اعلام شد. همچنین گفته شد حال که انشعاب را عملی کرده اید و حال که به همه راه حل های ما بی توجه بوده اید، اجازه دهید پروسه انشعاب و جداییتان از حزب و کو مه له را بر خلاف آنچه که تاکنون به پیش برده اید به شکلی متمدنانه به انجام برسد. وارد شدن غافلگیرانه تعدادی از رفقای شما از خارج کشور به اردوگاه کومه له در اقلیم کردستان، در این راستا نیست و نمی تواند به این امر خدمت کند.
۷ـ شما از ما خواسته اید که به عنوان یک جریان جداگانه در جوار هم در کردستان به فعالیت ادامه دهیم. رفقا شما از ما چیزی را می خواهید که متعلق به ما نیست. این ما نیستیم که به شما امکان فعالیت در این منطقه را بدهیم یا ندهیم، استقرار در کردستان عراق به عنوان یک جریان سیاسی (با هر نام و تعریف و تاریخی) جزو مقدورات ما نیست. شما باید آنرا با حکومت اقلیم کردستان در میان بگذارید و با تایید و در هماهنگی با آنان در تعیین محل استقرار برای ادامه فعالیت خود اقدام کنید. همان کاری را که کومه له حدودا 30 سال پیش انجام داد.
۸ ـ همانطوریکه قبلا هم به شما گفته شده است و اکنون هم آنرا تاکید می کنیم، چنانچه شما خود مسائل حقوقی مربوط به حضورتان در اقلیم کردستان را به هر شکلی که خود صلاح می دانید، حل و فصل کنید، تا تحقق چنین امری، تعیین محل استقرار این رفقای اعزامی از جانب شما در مکان دیگری، تامین امنیت و زیست آنان را بر عهده می گیریم زیرا آنرا یک پرنسیب جا افتاده در کومه له میدانیم.

رفقای گرامی!
همانطور که اشاره شد و شفاها نیز بسیار بیش از این مستدل کردیم، پیشنهاد شما که در جمله آخر نامه خود به آن اشاره کرده بودید “در کنار هم و در جوار همدیگر اردوگاه داشته باشیم” به دلایل واقعی و غیر قابل انکار عملا ممکن نیست. اگر شما واقعا به این گفته خود که این بحران و جدایی بیش از این لطمه ای به اعتبار حزب و کومه له وارد نیاورد و همه مسائل به روال منطقی و در فضایی رفیقانه حل و فصل گردد پای بند هستید، باید قبل از هر چیز در شکل دادن به چنین فضایی اقدام کنید. جدا از اینکه اقدام شما برای اعزام چند رفیق به کردستان را بدون اطلاع و هماهنگی قبلی و بطور غافلگیرانه در این راستا نمیدانیم، با اینکه اصرار بر ادامه فعالیت در جوار هم از جانب شما را نیز مغایر با فراهم کردن فضایی می دانیم که لازمه جدایی به روال منطقی و در فضایی رفیقانه است. اما با این وجود اکنون نیز میتوان با اسکان شما در محل دیگری تا حل قطعی آن را جانب حکومت اقلیم کردستان، چنینی فضایی را فراهم کرد.

کمیته رهبری کومه له(سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)
۱۰ ژانویه ۲۰۲۲