کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

جنگ بقای رژیم اسلامی علیه مردم

رژیم اسلامی در بحرانی مرگبار گرفتار شده است.  این رژیم  همه پل های بین خود و مردم را خراب کرده و دیگر حتی اصلاح طلبان خجول و زبون هم دردی از مردم را دوا نمی کنند. مرگ تراژیک ژینا امینی کاسه صبر مردم را لبریز کرد.

مبارزاتی که از کردستان شروع شد طی چند روز به تمام ایران و به چهار گوشه جهان رسید. مردم بیش از صد شهر و از جمله بزرگ ترین شهرهای ایران با اعتراض و مقاومت در مقابل حکومت اسلامی قرار گرفتند.مردم کردستان موفق ترین اعتصاب سیاسی چهار دهه خود را عملی کردند و اکنون سر افراز وارد فاز جدیدی از مبارزه علیه جمهوری اسلامی و برای تحقق خواستهای خود شده اند.

زنان در همه شهرها در صف مقدم نبرد با جمهوری اسلامی قرار گرفتند. آزادی و برابری به مطالبه محوری جنبش اعتراضی مردم تبدیل شد.شعار زن ، زندگی ، آزادی، از آن چنان ظرفیت انقلابی و بسیج کننده برخوردار است که زنان و مردان آزادیخواه در سرتاسر جهان با آن احساس یکانگی و همدردی می‌کنند.

 دانشگاه‌ها و دانشجویان که ده سالی بود در سکوت بودند با قدرت بیشتر در مقابل حکومت اسلامی قرار گرفتند. حجاب سوزان، نبرد تن به تن زنان و جوانان با نیروهای سر تا پا مسلح حکومت به امری عادی و روزمره تبدیل شد. حمایت های مردمی در خارج کشور از خیزش مردم در داخل کشور گسترده تر شده است. پیوند مردم مبارز داخل با مهاجرین ایرانی در خارج کشور محکم تر شده است. حرکتهای چشمگیری در پشتیبانی از خیزش مردم در داخل کشور میان بیش از 5 میلیون مهاجر ایرانی در حال شکل گیری است. در کنار آن حمایت آزادیخواهان جهان از مردم ایران نوید بخش آینده ایی روشن است .

چهل و سه سال تلاش و توطئه مرتجعین و جمهوری اسلامی برای راه انداختن جنگ کرد و ترک، شیعه و سنی در چند روز با شکست افتضاح باری روبرو شد و امروز در شهرهای ترک نشین شاهد سردادن شعارهای حمایتی از مردم کردستان هستیم.

رادیکالیسم و ترقی خواهی شعارها، اعتراضات اخیر را با تمامی مبارزات چهار دهه پیش متفاوت می‌کند. مخالفت با کل نظام اسلامی خواست عمومی میلیونها نفر از مردم ایران است. اقتدار رژیم درهم شکسته شده است. مردم جسورانه تر از همیشه به میدان یک مبارزه سرنوشت ساز با رژیم قدم نهاده اند و توازن قوا را به نفع خود تغییر داده اند. ادامه این اعتراضات به ناکارا شدن بیشتر سیاست سرکوب منجر خواهد شد. اما خواست‌ها و توقعات مردم بسیار بیشتر از لغو حجاب اجباری، غیر قانونی کردن نهاد جنایتکار گشت ارشاد است. اینک خواست عمومی مردم پایان بافتن حکومت اسلامی و محاکمه سران جنایتکار رژیم اسلامی است. روزها و هفته های آینده بسیار پر تلاطم و سرنوشت ساز خواهند بود. اتحاد بیشتر، ادامه کاری اعتراضات و در هم آمیختن آنها با اعتصابات گسترده توده ای و کارگری کمر حکومت اسلامی را خواهد شکست.

سر اختاپوس اسلامیِ در ایران تحت فشار و دست و پای او در منطقه بسیار راحت تر قابل قطع شدن است. در چنین شرایطی سقوط حکومت اسلامی یک احتمال جدی است.

فراخوان ما به همه افراد حکومتی وابسته به نهادهای سرکوبگر و مسلح در کردستان این است که سرنوشت خود و خانواده هایشان را از این رژیم جدا کرده و به صف مردم بپیوندند. شاید این آخرین فراخوان و دعوت از این  است که به آینده خود بیندیشند و صف خود را از حاکمان فاسد و مرتجع اسلامی جدا کنند. فردا بسیار دیر خواهد بود .