کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

جنایت جنگی در پنجشیر توسط طالبان

طبق گزارش های رسیده روز جمعه 19 شهریور ماه گروه طالبان که توانستند به قسمت هایی از دره پنجشیر وارد شوند و رعب و وحشت در دل مردم منطقه ایجاد کنند.

گفتنی است طالبان پس از تصرف این مناطق اقدام به  بازداشت های دسته جمعی، تیراندازی به سوی مردم و از هر نوع اذیت و آزار و جنایتی دریغ نکرده است.

پست های مرتبط این دسته

اخطار سازمان ملل متحد نسبت به اعدام معترضان توسط رژیم ایران

-

حمایت ایرانیان خارج از کشور از مردم ایران

-

تداوم اعتراضات مردمی ایران علیه رژیم

-

گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان زندان اوین

-

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

-

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

-