15 C
Kurdistan
یکشنبه, دسامبر 4, 2022 10:07 ب.ظ
کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

جمهوری اسلامی عامل اصلی سلب امنیت از زندگی مردم است

در فاصله یک هفته دو آخوند سنی مذهب در گنبد کاووس با گلوله و سه آخوند شیعه مذهب در مشهد با چاقو زخمی و یا کشته شده اند.  نفرت از آخوندها در ایران آنچنان زیاد و عمومی است که روزی نیست آخوندی در جائی مورد اعتراض و یا حملات مردم به ستوه آمده قرار نگیرد. البته این حملات متوجه رده های پایین روحانیت است، که مورد اعتراض مستقیم و رو در روی مردم قرار می‌گیرند وگرنه گیر آوردن امام جمعه ها و آخوندهای اصلی که همگی محافظین مسلح و ماشین های ضد گلوله دارند کار آسانی نیست.

اما جمهوری اسلامی از آن جمله رژیم هائی است که هیچ فرصتی را و از جمله کشته شدن آخوندهای دون پایه طرفدار رژیم را نیز برای تضمین بقای خود از دست نمی دهد. در همین چند روز شاهد سناریو سازیهای امنیتی جعلی برای پوشاندن حقایق و در پناه آن تشدید فضای امنیتی در خراسان و ترکمن صحرا بودیم. کشته شدن آخوندهای شیعه برای چند روز در راس همه خبرها و تفسیرهای عوامل قلم به مزد در رسانه های جمعی وابسته به جمهوری اسلامی قرار داشت. آنها آشکارا زمینه های انتقام جوئی را ایجاد و تقویت می کنند.  در عین حال از فرصت کشته شدن چند آخوند برای ترساندن بخشهائی از مردم از ناامنی و هرج و مرج در جامعه بهره برداری می کند.

عکس العمل متفاوت رژیم در مقابل دو رویداد مشابه در مشهد و گنبد کاووس نشان از نقشه های پلیدی دارد که این رژیم در این رابطه در سر دارد. در حالیکه کسی نمیداند که چه کس و یا کسانی پشت حمله به دو آخوند سنی در گنبدکاووس هستند،  در فاصله کوتاهی یک مهاجر ازبک تبار افغانستانی و کل خانواده و دوستان او در یکی از محلات فقیرنشین و کارگری مشهد بدلیل حمله به سه آخوند در مشهد دستگیر می شوند. توطئه رژیم در این رابطه چند لایه است: دامن زدن به اختلافات شیعه و سنی و رو در رو قرار دادن آنها، ترساندن مردم از تغییر رژیم و پیامدهای امنیتی آن،  بسیج و متحد کردن آخوندها و دستگاه دین برای دفاع فعالتر و جدی تر از حکومت اسلامی، اینها همه از جمله اهداف تبلیغی رژیم در ارتباط با این رویدادها بوده است.

در همین مشهد و در هفته گذشته در مقابل چشمان مردم با گاز فلفل به زنان بسیاری به بهانه علاقه و خواست شرکت در مراسم فوتبال حمله می کنند و تا امروز کسی نمی داند چه کسان و نهادهای دستور حمله را داده و کسی دستگیر  و محاکمه نشده است.

آخوندهای فاسد و مرتجع که تمامی ارکان قدرت را با سپاهیان و نیروهای امنیتی در کنترل دارند، ثروت و سامان کشور را بغارت می برند، تهیج کننده  چاقو کشان حزب الله ی و نیروهای بسیج “آتش به اختیار” هستند، با این اقدامات می خواهند توجه مردم را از شرایط دشوار کار و زندگی و معیشت  به مسئله امنیت منتقل کنند. بدین ترتیب  امنیت به مهمترین مشغله  و خواست مردم تبدیل شود و همین رژیم هم تنها آلترناتیو برای تامین امنیت در جامعه به نظر برسد.

آخوندهای حیله گر و دستگاه مذهب برای فریب مردم و در انتظار نگهداشتن آنها هزار طرفند در آستین دارند. که یکی پس از دیگری آنرا به کار می اندزند. چهل و چند سال حکومت اسلامی ایران بیش از هر دوره ای ماهیت واقعی  و فریبکار مذهب در حکومت را نشان داده است.  مردم ایران به حق  خواهان جدایی دین از دولت و کوتاه کردن دست آخوندها از زندگی خصوصی مردم هستند.

تا زمانی که  جامعه با تبعیض سیستماتیک و نهادینه شدن حاکمان شیعه مذهب ایران علیه دیگر مذاهب و ادیان، علیه زنان و بی دینان، علیه اقلیت های ملی و جنسیتی، علیه فرهنگ و هنر پیشرو، علیه رفاه و زندگی مدرن و امروزی روبرو است ، آخوندها با نفرت بیشتر مردم به ستوه آمده روبرو خواهند بود. نفرت مردم از آخوند رده های بالا و پائین  قابل درک است، اما کشتن چند آخوند رده پائین، تنها به هدف رژیم در ایجاد فضای ترس و نگرانی در جامعه  خدمت می کند و بعید نیست که حتی دستهای پنهان نیروهای امنیتی و سربازان گم نام امام زمان هم در کار باشد.

تنها راه نجات واقعی رهایی از دست این رژیم بر قرار کردن نظامی است که در آن اخوندها و دستگاه دین دخالتی در حکومت نداشته و تمامی امتیازات شغلی، مالی، تحصیلی و اجتماعی آنها لغو و غیر قانونی گردد و آنها نیز هم ردیف همه شهروندان جامعه باشند.

پست های مرتبط این دسته

بیانیه حزب کمونیست ایران در بزرگداشت ۱۶ آذر روز دانشجو

-

عزای جمهوری اسلامی و شادی مردم در حاشیه خارج شدن تیم جمهوری اسلامی از رقابت های جام جهانی

-

پیروزی انقلاب در گرو به میدان آمدن کارگران به عنوان یک طبقه اجتماعی است

-

ابتکار عمل در خیابان و در سوشیال میدیا دست مردم است

-

مردم ایران به شرایط سه ماه پیش باز نمی گردند

-

حکومت اسلامی ، بازی دوگانه سرکوب عریان و خودفریبی

-