کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

جمع کارگران کنترل ترافیک تهران

کارکنان شرکت کنترل ترافیک بار دیگر روز یکشنبه 10 اردیبهشت ماه در اعتراض به واگذاری وظایفِ این شرکت به موسسه رایانه شهر ،مقابل شورای شهر تهران تجمع کردند.

به گفته نماینده کارگران معترض، خبر ادغام شرکتِ کنترل ترافیک و واگذاری وظایفِ این شرکت به شرکتِ پیمانکار، ۴۰۰ کارگرِ این شرکت را نگران کرده است. معلوم نیست در صورتِ واگذاری شرکتِ کنترل ترافیک چه اتفاقی برای کارگران بیفتد. بسیاری از این کارگران سوابق بالایی دارند و در صورتِ واگذاری شرکت، امنیت شغلی آن‌ها دچار مشکل می‌شود.