کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

جمع آوری بساط دست فروشان بنزین توسط ماموران نظامی رژیم در زاهدان

مامورین نظامی در خیابان‌ فروغ زاهدان روزشنبه۳۰دی‌ماه۱۴۰۲، با اقدام به جمع آوری همراه با خشونت  بساط بنزین از خرید و فروش سوخت توسط دست فروشان جلوگیری کردند.

فقدان فرصت های شغلی در سیستان و بلوچستان سبب شده تا سوختبری به اجبار به تنها راه درآمد ناچیز امرار معاش شهروندان بلوچ تبدیل شود که از سر ناچاری و بیکاری به این کار پر خطر روی می آوردند.