کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

جمع‌آوری کارت‌های حضور و غیاب کارگران معترض داماش

شماری از کارگران کارخانه آب معدنی داماش روز شنبه 2 دی ماه از اعمال فشار کارفرمای خود با جمع آوری کارتهای حضور و غیاب برای پایان اعتراضات ده روز گذشته خود خبر دادند.

این اتفاق صبح روزشنبه پس از آن افتاده است که حدود ۴۰ کارگر کارخانه آب معدنی داماش از روز ۲۲ آذرماه با برپایی اعتراض صنفی،خواستار به‌روز شدن روند پرداخت مطالبات مزدی خود شدند.کارفرما به این کارگران اعلام کرده‌ است:درصورت ادامه اعتراضات صنفی،می‌بایست با دریافت نامه ترک‌ کار برای دریافت مقرری بیمه بیکاری خود را به اداره کار معرفی کند.این کارگران با بیان اینکه این نگرانی وجود دارد که کارگران با سوابق ۱۵ تا ۲۰ساله شغل خود را از دست بدهند،افزودند:تنها خواسته‌ی کارگران وصول مطالبات معوقه و تامین امنیت شغلی است.