کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

جلوگیرى مقامات امنیتى از تشییع ماجد عمورى و مقاومت مردم

به دنبال اعدام دو زندانی سیاسی به نامهای ماجد عموری و غدیر ناصری در زندان سیپدار اهواز در روز 17 خرداد ماه، مقامات امنیتی با یورش به شرکت کنندگان در مراسم عزاداری ماجد عموری سعی داشتند مانع برگزاری مراسم شوند.

برپایه گزارش منتشرشده، حاضران در مراسم سوگواری ماجد عموری با پایکوبی و سردادن شعارهایی، با خانواده این زندانی سیاسی ابراز همدردی کردند. نیروهای امنیتی کوشیدند با خشونت و تهدید مانع برگزاری این مراسم شوند اما با واکنش مردم روبرو شده و نتوانستند مانع حضور شهروندان و برگزاری مراسم مذکور شوند.