کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

جلسه دادگاهی ده تن از کارگران هفت تپه

روز چهارشنبه 23 مرداد ماه، جلسه دادگاهی ۱۰ تن از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه  که به دلیل حضور در تجمع اردیبهشت ماه بازداشت شده بودند، در دادگاه شوش برگزار شد.

روز سه شنبه هفته جاری نیز هفت کارگر دیگر این مجتمع هر کدام به ۸ ماه حبس تعلیقی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند. یک کارگر دیگر نیز طی روزهای گذشته احضار شده است. هویت ۱۰ کارگر مذکور در این گزارش حسین انصاری زاده، محمد خنیفر، فیصل ثعالبی، صاب ظهیری، عادل سماعی، اسماعیل جعادله، بنی نعامی، امیدازادی، رستم عبدلله زاده و علی بنی سعده” عنوان شده است. بنا بر این گزارش، در جلسه دادگاه اتهام “تجمع غیرقانونی در راستای تغییر مدیریت مجتمع و آزادی اسماعیل بخشی” علیه کارگران مطرح شده است.