کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

جدال بر علیه گرایشهای راست افراطی در اروپا

روزهای شنبه و یکشنبه این هفته صدها هزار نفر در دهها شهر در سراسر آلمان بر علیه گرایشهای راست افراطی به خیابانها آمدند. این اعتراضات در آلمان اساسا متوجه حزب فاشیستی« آلترناتیو برای آلمان» و دیگر گروههای راست افراطی است که طی یک سال گذشته به پارلمان این کشور نیز راه یافته اند. این اعتراضات طی هفته گذشته در نقاط مختلف این کشور ریتم روزانه ای به خود گرفته است، در سراسر این کشور در جریان است.  گسترده ترین این اعتراضات در روز یکشنبه صورت گرفت که دهها شهر آلمان را در بر گرفته بود. شهرهای برلین و مونیخ ، برمن، کلن و فرانکفورت، شاهد امواجی از مردم شریف آلمان بودند که شعار « نازی ها بیرون» را در دست داشتند. بر آوردهای اولیه حاکی از 200 هزار نفر در برلین، صدهزار نفر در مونیخ ،70 هزار نفر در کلن 50 هزار نفر در فرانکفورت،50 هزار نفر در برمن،35 هزار نفر هانوفر شرکت کننده در این اعتراضات را تخمین زده اند.  این اعتراضات پس از انتشار مقاله ای در رسانه تحقیقی آلمانی «کورکتیو» در روز ۱۰ ژانویه صورت گرفت که محتوای جلسه مخفیانه گروه های راست افراطی در پوتسدام در نزدیکی برلین را افشا کرده بود. در این جلسه که در ماه نوامبر گذشته برگزار شده بود، شرکت کنندگان برنامه اخراج دسته جمعی خارجی ها و حتی افرادی را که شهروندی آلمان را به دست آورده اند مورد بحث قرار داده بودند.حزب «آلترناتیو برای آلمان» در سال ۲۰۱۳ میلادی به عنوان یک حزب مخالف «اتحادیه اروپا» توسط دانشگاهیان و اقتصاددانان تشکیل شد؛ اما به سرعت به یک حزب «ضد مهاجر» تبدیل شد و بنیانگذاران اصلی خود را کنار گذاشت. پس از ورود سیل مهاجران به آلمان در سال ۲۰۱۵ میلادی، حمایت از این حزب در سراسر آلمان بیشتر شد و به این ترتیب توانست تا برای اولین بار در سال ۲۰۱۷ به پارلمان این کشور راه یابد و به یک حزب اصلی مخالف تبدیل شود.

اما این تنها مردم شریف در آلمان نیستند که بر علیه راست افراطی در این کشور بپا خاسته اند.در حالی که در روزهای گذشته، تظاهرات گسترده ای در آلمان علیه گروه های راست افراطی در جریان است، در فرانسه هم اصلاح قانون مهاجرت فرانسه که از سوی دولت پیشنهاد شده است، موجی از اعتراضات را برانگیخته است.هرچند این قانون اصلاح شده در انتظار رأی نهایی شورای قانون اساسی در تاریخ ۲۵ ژانویه است، با این همه مخالفان به خیابان ها آمدند و خواستار ابطال آن شدند. بیش از ۱۶۰ راهپیمایی در سراسر فرانسه در روز یکشنبه ۲۱ ژانویه برنامه ریزی شده و به اجرا درآمد. گسترده ترین تظاهرات ها در پاریس در میدان تروکادرو صورت گرفت که در آن دهها هزار نفر بر علیه این قانون و بر علیه راست گرایان در این کشور شعار می دادند.

طی چند سال گذشته شاهد تمایل بخشی از رای دهندگان در کشورهای اروپائی به سوی احزاب راست بودیم. به طوریکه احزابی که معمولا منزوی و در حاشیه بودند، در کشورهائی مانند مجارستان، اطریش، سوئد، آلمان، هلند و فرانسه به پارلمانها راه پیدا کردند و به صورت فراکسیون های نیرومند اپوزسیون در آمدند. این روند دلایل اجتماعی و اقتصادی شناخته شده ای دارد. بحران اقتصادی 2008 ساختار اقتصادی کشورها را در اروپا  و در قاره آمریکا به شدت تحت تاثیر قرار داد. هنوز اروپا از زیر بار این بحران کمر راست نکرده بودکه بحران کرونا فرا رسید و رکود اقتصادی ناشی از آن به افزایش شدید بیکاری منجر گردید. جنگ در خاورمیانه و جنگ و فقر شدید در آفریقا موجی از مهاجرت به سوی اروپا را دامن زد. افزایش بیکاری و ناامنی شغلی و ناتوانی احزاب لیبرال و میانه در قدرت برای مقابله با این شرایط، به تبلیغات نژاد پرستانه احزاب راست میدان داد تا آراء بخشی از جامعه را به سوی خود جلب کنند. اگر چه این شرایط هنوز پابرجا است و خطر رشد بیشتر گرایشها و احزاب راست و پوپولیست از بین نرفته است، اما نمونه آنچه که در روزهای اخیر در آلمان و فرانسه شاهد آن بودیم، نشان می دهد که وجدان های آگاه وبیدار در مقابل این موج بی تفاوت نخواهند بود و میدان جولان این احزاب طولانی مدت و پایدار نخواهد بود. گرایش چپ در حوزه های سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی بسیار نیرومند تر از آن است که در مقابل تعرض به دست آوردهای پیشرو و دموکراتیکی که طی بیش از صد و پنجاه سال طبقه کارگر و بخش پیشرو جامعه برای کسب آنها مبارزه کرده است، توسط گرایشهای راست و نژاد پرستانه پایمال شود. زنگ بیداری اروپا در مقابل نژاد پرستی و راست افراطی به صدا در آمده است.