کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

جان باختن ۵ نفر از شهروندان بر اثر واژگونی اتوبوس

جان باختن ۵ نفر از شهروندان بر اثر واژگونی اتوبوس4

روز شنبه 4 فروردین ماه بر اثر واژگونی اتوبوس در محور مرودشت-پاسارگاد،دستکم 5 نفر از شهروندان جان خود را از دست دادند.

در ساعت ۶:۰۵ صبحگاه روز شنبه گزارشی مبنی بر واژگونی و انحراف اتوبوس مسافرتی تهران در کیلومتر ۴۷ جاده مرودشت به پاسارگاد دریافت شد.این تصادف ۲۹ حادثه دیده و ۵ جانباخته شامل یک زن و چهار مرد در پی داشت.مصدومین پس از رهاسازی تحویل عوامل انتظامی‌شده و ۴ مصدوم به صورت سرپایی درمان و ۲۰ مصدوم دیگر پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی برای ادامه روند درمان به بیمارستان مطهری مرودشت منتقل شدند که حال عمومی مصدوم شدگان وخیم و نامساعد گزارش شده است.