کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

جان باختن یک کارگر راه آهن نکا حین کار

بنا به گزارش منتشره، روز دوشنبه 7 مردادماه، یک کارگر راه آهن نکا در شمال شهر نکا واقع در  استان مازندران به دلیل فقدان ایمنی محل کار جانباخت.

بر پایه این گزارش، یک کارگر 36ساله راه آهن نکا حین جابجایی واگن های بین خطوط از روی واگن سقوط و بر اثر شدت جراحات وارده در دم جانش را از دست داد. راه آهن نکا با طول 15 کیلومتر از حد فاصل شهرستان نکا و جلگه می گذرد و در شمال شهر نکا در استان مازندران واقع شده است.