کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

جان باختن یک سوختبر بلوچ در پی واژگونی خودرو در محور زاهدان _خاش

روز شنبه 15 مهرماه،یک سوختبر بلوچ در پی واژگونی خودرو در منطقه جون‌آباد در محور زاهدان به خاش،بر اثر جراحات وارده جان خود را از دست داد.

فقدان فرصتهای شغلی در سیستان و بلوچستان،سبب شده تا سوختبری به اجبار تنها راه درآمد ناچیز و امرار معاش شهروندان بلوچ  تبدیل شود که از سر ناچاری و بیکاری به این شغل کاذب و پر خطر روی می آورند که بعضا توسط ارگانهای نظامی هدف مسقیم تیراندازی قرار گرفته و یا در حوادث جاده ای زنده زنده در آتش می سوزند و‌ جان شان را از دست می دهند.