کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

جان باختن یک آسیب‌دیده چشمی

“محمدحسین عرفان”، آسیب دیده چشمی آبان٩٨، به تازگی و در تاریخ ٣ اسفند ١۴٠٢ بر اثر جراحات ناشی از ساچمه‌‌ در چشمها و بدنش، جان باخته است.

این آسیب دیده چشمی، با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی،یک چشمش را از دست داد و با چشم دیگرش تنها سی درصد بینایی داشت. گفتنی است، چهار سال در پی درمان عوارض ناشی از شلیک ساچمه به چشمانش بود، بارها چشمانش عفونت کرد، دیابت گرفت و اسفند ماه به دلیل عفونت و دیابت بالا  که از عوارض شلیک به چشمانش بودند، جان باخت.